Vieringen

Zondagsvieringen

Zondag en hoogdagen: om 10.30 uur.
hierna bent u welkom in de ontmoetingsruimte

Sacramentele zorg

U wil uw kind laten dopen?
U wil dat het zijn/haar
eerste communie doet
of dat het gevormd wordt?
U wil inlichtingen over
verzoeningsvieringen,
een kerkelijk huwelijk,
de ziekenzalving,
een kerkelijke uitvaart?

Sint-Laurentiuskerk – Binnenzicht vanop het doksaal

Neem dan contact op met de contactpersoon