Contacten

Voor alle informatie kan u terecht op het secretariaat :
Markgravelei 93 – 2018 Antwerpen    03/237 40 53
Maandag  van 11 tot 12 uur
e-mail:  st.laurentius.antw@skynet.be

Kerkbezoeken voor groepen kunnen aangevraagd worden via het contactformulier

Parochieverantwoordelijke 

Parochieteam 
Herman Segers                                             03 289 80 90
Lutgarde Luysterborg-Van Brempt               03 238 43 95
Thérèse Dehaese-Verschueren                     03 288 82 72

Contactformulier

Kerkraad 
Mr. P. De Groof, voorzitter                           03 238 52 93
Dhr A. Derde, secretaris                               03 216 05 40
Dhr R. Wellykin, penningmeester                 0491 25 00 08
Mevr. H. Cock                                               03 237 08 71
Mevr. M. Van Nuffel                                     03 290 77 31

Parochieblad 
Het weekblad Kerk en Leven kan u elke woensdag in de bus krijgen.
In het eerste katern vindt u informatie over de wekelijkse vieringen en activiteiten in de parochies: de Heilige Geest, Sint-Jan de Doper, Sint-Laurentius en Sint-Michiel & Petrus.
Het tweede deel brengt nieuws uit het kerkelijke leven in Vlaanderen.
U kunt zich steeds abonneren via het secretariaat.

Rekeningnummer ‘Parochie Sint-Laurentius’ –  Antwerpen   BE80 4087 0972 1177

Stratenplan van onze parochie