Contacten

Voor alle informatie kan u terecht op het secretariaat :
Markgravelei 93 – 2018 Antwerpen    03/237 40 53
Maandag  van 11 tot 12 uur
e-mail:  st.laurentius.antw@skynet.be

Kerkbezoeken voor groepen kunnen aangevraagd worden via het contactformulier

Parochieverantwoordelijke 
Deken Ronald Sledsens

Parochieteam 
Mia Segers-Van Gool                                    03 289 80 90
Lutgarde Luysterborg-Van Brempt               03 238 43 95
Thérèse Dehaese-Verschueren                     03 288 82 72 Contactpersoon

Contactformulier

Kerkraad 
Mr. P. De Groof, voorzitter                           03 828 22 01
Dhr B. Swerts, secretaris                               
Mevr. M. Van Nuffel, penningmeester         03 290 77 31
Dhr A. Derde                                                03 216 05 40
Mevr. H. Cock                                               03 237 08 71
E.H. Ronald Sledsens

Parochieblad 
Het weekblad Kerk en Leven kan u elke woensdag in de bus krijgen.
In het eerste katern vindt u informatie over de wekelijkse vieringen en activiteiten in de parochies: de Heilige Geest, Sint-Jan de Doper, Sint-Laurentius, Sint-Michiel & Petrus en Sint-Norbertus.
Het tweede deel brengt nieuws uit het kerkelijke leven in Vlaanderen.
U kunt zich steeds abonneren via het secretariaat.

Rekeningnummer ‘Parochie Sint-Laurentius’ –  Antwerpen   BE80 4087 0972 1177

Stratenplan van onze parochie