Kapel in de Haantjeslei

Gelegen tussen nr 16-18, 2018 Antwerpen – Open elke werkdag van 09:30 tot 17:00 

De oude Sint-Rochuskapel

Eerwaarde Heer Judocus Ansiau (1807-1879), kapelaan in het klooster van de Kapucinessen in de Sint-Rochusstraat, had een buitenverblijf met koetshuis hier in de Haantjeslei.

In 1872 laat hij door de bekende aannemer-architect Jacobus Franciscus Lega (1813-1889) het bestaande koetshuis omvormen tot een kapel, toegewijd aan Sint-Rochus. De devotie tot deze pestheilige heeft ongetwijfeld verband met de cholera-epidemieëen die Antwerpen in de 19e eeuw teisteren.

Het plafond in stucwerk reikt tot in de nok van het dak. De achterwand tegenover de ingang is ingedeeld in drie segmenten. Tegen het middelste segment  is het beeld van de heilige opgesteld als in een apsis.
Het twee meter lange altaar is tegen deze achterwand aangebouwd. In het midden van het altaar is een uitsparing van 20 bij 20 cm. aangebracht voor de altaarsteen met relikwieën.

Eerw. H. J. Ansiau overlijdt in 1879. Zijn familie erft het woonhuis en de kapel komt in handen van de pastoors van de Sint-Laurentiusparochie.
Eerw. H. Petrus Isidoor de Meyer is van 1882 tot 1905 pastoor van deze parochie. 

Hij laat een neogotische  gevel in rode baksteen bouwen voor de ingang van het vroegere koetshuis. Boven op de gevel prijkt een groot kruis.  Een radvenster met twaalf punten werpt een lichtstraal in het interieur van de kapel.
Het voormalige koetshuis krijgt nu ook aan de buitenkant het uitzicht van een kapel.

Eerw. H. Franciscus Ceulemans, van 1905 tot 1928 pastoor van de parochie, heeft de kapel overgedragen aan de kerkfabriek van de Sint-Laurentiusparochie. 

De Mariakapel

In het kader van het Mariajaar 1954 neemt Kan. J. Brosens, pastoor van St. Laurentius van 1943 tot 1973, het initiatief deze ondertussen vervallen kapel om te vormen tot Mariakapel. De scoutsgroep van St.Laurentius neemt de taak op zich de kapel op te ruimen en op te knappen.
Op de plaats van het St. Rochusbeeld wordt nu een nieuw Mariabeeld geïnstalleerd, uitgevoerd in geglazuurd keramiek (±1m30). 
Het Mariajaar stond in het teken van Maria Koningin van de hemel en van de aarde.

Maria draagt een kroon op haar hoofd met twaalf sterren.
Op haar rechterarm draagt ze het Jezuskind, eveneens gekroond.
Met haar linkerhand houdt ze een scepter vast als teken van koninklijke waardigheid.
Ze draagt een blauwe mantel en daaronder een kleed in aardetinten: Koningin van hemel en aarde.

Ondanks de goede zorgen van de buren raakte het gebouw weer in verval. De Kerkfabriek van Sint-Laurentius nam in 2018 het initiatief het gebouw op te knappen o.a. met  de hulp van bereidwillige buren en parochianen. Nu is de oorspronkelijke architectuur opnieuw zichtbaar en de kapel wordt verlicht door het radvenster.

 

 

<== Zicht op de buitengevel

Zicht op het altaar ==>

Op de foto klikken voor een grotere afbeelding